Historie-cz

historie


Od středověku byly na obou stranách hranice v okolí Děčína železné hamry, tavírny kovů a kovárny, které však ve třicetileté válce vetšinou zanikly.
Po roce 1750 byla v obci Tyssa (Tisá) zahájena výroba litých cínových lžic, později klik, přezek, podkov, zvonků, rolniček a ozdob na koňské postroje. Již v roce 1757 vyráběl Christian Hiecke v Petrovicích cínové přezky a od roku 1770 se datuje doložená historie cínových obecněji kovových knoflíků v severních Čechách.

Počátkem dvacátého století už bylo v Tisé a okolí zaměstnáváno více než 3000 pracovníků, kteří vyráběli přes 300 druhů knoflíků, jejichž druhy a vzory byly podle přání zákazníků obměňovány. 
Byly zde vyvinuty stroje a zařízení na lisování knoflíků, jejichž mechanizmus byl z konkurenčních důvodů pečlivě utajován. Knoflíky potupně nalezly odbytiště ve všech světadílech a Tisá se stala místem vzniku průmyslu knoflíků v Evropě.